Visafton på Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseums onsdagsserie fortsätter den 28.3.2018 kl. 19.00 med en viskonsert. På scenen står Åbotrubaduren Kalle Kivelä, hans program består av nya sånger med både text och musik skrivna av Kivelä. Sångerna handlar om människolivet ur både en djupare och en ytligare synvinkel. Som musiker medverkar Minna Lehtonen (flöjt, tennpipa), Tuomo Norvasuo (gitarr, violin, munspel) och Kimmo Santanen (kontrabas).

Åbobon Kalle Kivelä har sedan han vann Åbo trubadurtävling år 2005, aktivt uppträtt som musiker och trubadur vid olika företags- och privattillställningar. Kivelä har haft flera egna konserter med bland annat Tapio Rautavaara, Reino Helismaa, Junnu Vainio och Kauko Käyhkö som teman. Kalle Kivelä verkade under åren 2010–2012 som ordförande för Turun Laulelman Ystävät r.f. och är fortfarande aktivt med i föreningens verksamhet. Dessutom är han med i föreningen Visans Vänner i Åbo. Han är musikalisk ledare för Turun rautatiehanuristit r.f. och musicerar i flera mindre ensembler. Till sin utbildning är Kivelä filosofie magister i musikvetenskap och utexaminerad från Åbo Akademi. Han ger privatundervisning i piano- och gitarrspel. Utöver detta undervisar han bland annat vistolkning med speciell tonvikt på betydelsen av förhållandet mellan text och ackompanjemang.

www.ballata.fi

Biljetter: 12 euro, studerande, pensionärer, beväringar 10 euro.
Förköp: https://shop.abo.fi/ eller Sibeliusmuseum tel. 02–2154494

 

Webbadress
http://www.sibeliusmuseum.fi
Arrangör

Sibeliusmuseum

Telefonnummer till den som lämnat in uppgifterna

02–2154494

E-postadress till den som lämnat in uppgifterna
untoropa@abo.fi
Alla evenemang