Skriv här det du söker efter!

Virtuell seminariedag om ämnesövergripande undervisning

Virtuell seminariedag om ämnesövergripande undervisning

Tid

tis 29.9.2020 10.00–15.00
Varmt välkommen med på en djupdykning i ämnesövergripande undervisning tisdag 29.9.

Seminariet ordnas virtuellt av projekten LUMA och IDEMO vid Åbo Akademi och riktar sig till undervisande och forskande personal vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo, samt till deltagande skolor och lärare i projekten LUMA och IDEMO.

I programmet deltar prof. Søren Harnow Klausen från Syddansk universitet i Danmark med perspektiv som lyfter in ämnesövergripande tänkande och aktiviteter i ett större bildningssammanhang (klockan 10-12).

Under eftermiddagspasset (13-15) sker ett utbyte av tankar och erfarenheter. Deltagarna samtalar i mindre grupper. En annan programpunkt är forskarpresentationer av modeller som kan stödja och inspirera deltagarna i den krävande uppgiften att uppnå läroplansmålsättningarna.

Anmälan via följande länk senast 19.9: https://tinyurl.com/y52kxj8q

Kontaktpersoner: Mårten Björkgren och Ann-Sofi Röj-Lindberg

Webbadress
https://tinyurl.com/y52kxj8q
Arrangör

projekten LUMA och IDEMO

Alla evenemang