Skriv här det du söker efter!

Vasa stad vill träffa blivande småbarnspedagoger

Tid

ons 18.9.2019 14.40–15.00

Hej du blivande expert inom småbarnspedagogik! Vasa stad har många arbetsmöjligheter och korttidsvikariat för er som studerar till lärare inom småbarnspedagogik. Vi berättar om dessa möjligheter på onsdag den 18.9.2019 kl. 14.40-15.00 i klass D 402
Två av våra lärare inom småbarnspedagogik kommer och berättar om sina arbetsdagar i språkbadsgrupp i Hamnparkens daghem.
Vi ses!
Rekry Team Vasa

se också www.vaasa.fi/sv/rekrytering

Arrangör

Arbetsforum & Vasa stad

Alla evenemang