Världslitteratur. Innebörd, utmaningar, möjligheter

Världslitteratur. Innebörd, utmaningar, möjligheter

Världslitteratur. Innebörd, utmaningar, möjligheter

Studiedag, Åbo Akademi, torsdagen den 5 april, 2018
Panorama (B301), Arken, Fabriksgatan 2

PROGRAM
9.15 Välkomstord Svante Lindberg & Pia Ahlbäck
9.20 Svante Lindberg: Världslitteratur. Något om text och teori förr och nu
9.50 Petra Broomans: Från Xue Tao till Tomas Tranströmer. Några tankar om
världslitteratur
10.20 Beila Titelman: ייִדישע ליטעראטור Litteratur på jiddisch. Lokal och transnationell utan geografiskt centrum
10.50-11.10 Paus
11.10 Olga Engfelt: Den moderna världslitteraturen ur ett ryskt perspektiv: om en föreläsningskurs i 1990–2000-talsprosa.
11.40 Kristina Malmio: Fagerholm goes Oprah. Den mindre litteraturens möjligheter på den globala marknaden.
12.10-13.30 LUNCH till självkostnadspris
13.30 Julia Tidigs: Tungan, texten och bandspelaren. Muntlighet, erotik och teknologi i Ralf Andtbackas Wunderkammer
14.00 Pia Ahlbäck: I klimatflyktingens tid: genre och krononormativitet i Annika Luthers De hemlösas stad
14.30 Lena Englund: Transnationalitet och diasporisk identitet: exempel ur nutida afrikansk litteratur
15.00 Diskussion
15.15 Avslutning

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Arrangör

Ett samarrangemang mellan Litteraturvetenskap, Franska språket och litteraturen och Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi

Alla evenemang