Skriv här det du söker efter!

Utställning: Relations With the Sea

Utställning: Relations With the Sea

Tid

tor 11.2.2021 –sön 16.5.2021

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I utställningen Relations With the Sea vid Forum Marinum i Åbo utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och Åbobaserade naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet.

Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom fotografier som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.

De fotografiska motiven är hämtade från Åbolands och västra Nylands skärgård, men temat är allmänmänskligt och globalt.

Utställningen öppnar den 11 februari 2021 i Forum Marinum, Slottsgatan 72 i Åbo, och pågår till den 16 maj 2021. Den 11 februari tar Forum Marinum dessutom i bruk ett system för förhandsbokning som med hänsyn till coronarestriktioner gör det lättare planera ett tryggt museibesök.

Alla evenemang