Skriv här det du söker efter!

Workshop: Pennan tar en till havet – workshoppar för kreativt skrivande

Workshop: Pennan tar en till havet – workshoppar för kreativt skrivande

Havsforskarna Jaana Kouri och Silja Laine ordnar workshoppar som är öppna för alla där man får skriva kreativt om observationer relaterade till Östersjön, känslor och minnen. I workshopparna låter man pennan föra en – till Östersjöns stränder och vågor. Via olika uppgifter kommer vi ihåg och känner smaken av havets och livets salt. Vi specificerar förflutna och nuvarande observationer av havet. Vad berättar havet åt oss och vad berättar vi åt det?  

Man kan ta del av workshoppen endera på plats (Forum Marinum eller Åbo stadsbibliotek) eller distans från Esbo bibliotek eller egen dator. På plats behöver du penna och papper eller egen dator.

Det tas emot 10-15 deltagaren till grupperna i Forum Marinum, Åbo bibliotek eller Esbo bibliotek. De som deltar på distans får en länk till zoom-sändningen. Informera på förhand vilken workshop du kommer att delta i. Anmäl dig här. För mer information: jaana.kouri (at) abo.fi. Evenemanget sker på finska.

Alla evenemang