Skriv här det du söker efter!

Frukostträffar om flexibla arbetssätt och metoder

Frukostträffar om flexibla arbetssätt och metoder

Tid

tis 3.12.2019 08.30–tis 10.12.2019 11.00

Välkommen på frukostträffar om olika lösningar för mer flexibla arbetssätt och -metoder under rubriken ”Työn joustoilla parempaan tuottavuuteen ja hyvinvointiin!”.

03.12 kl. 8.30–11.00
10.12 kl. 8.30–11.00

Träffarna är till för dig som är i förmansställning med personal som är 55+.

Vi bjuder på två expertföreläsningar samt företagscase och frukost. Den första frukostträffen tar fasta på hur vi kan genomföra flexibilitet på arbetsplatsen oberoende av tid och plats (3.12) och den andra frukostträffen (10.12) fokuserar på hur vi kan skapa en kultur som stöder flexibilitet i arbetet.

Frukostträffarna hålls på finska, men det är givetvis möjligt att ställa frågor på svenska.

Anmälan senast 28.11: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12026/lomake.html

Deltagarantalet är begränsat (max 15 personer).

Arrangör är det ESF-finansierade Bra, bättre, produktiv – Hyvä, parempi, tuottava! projektet som riktar sig till personal som är över 55 samt deras förmän.

Program: Työn joustoilla parempaan tuottavuuteen ja hyvinvointiin! (pdf)

Centret för livslångt lärande

Alla evenemang