Skriv här det du söker efter!

The Sea Webinars: Om lömska problem i Östersjön

The Sea Webinars: Om lömska problem i Östersjön

Tid

tis 9.6.2020 12.15–13.00

Symbol för forskningsprofilen HAVETÅbo Akademis forskningsprofil HAVET och externa relationer bjuder tillsammans med nätverket Östersjöutmaningen in alumner, vänner, samarbetspartner och kolleger till

ett lunchwebbinarium med akademins marinbiologer på temat Östersjön tisdagen den 9 juni 2020 kl. 12.15.

Du är välkommen att delta i diskussionen genom att sända in frågor antingen på förhand eller via chatt under webbinariets gång.

Våra hav hotas av klimatförändring, överfiske, övergödning, miljögifter och mekanisk påverkan. Dessa hot får även följder för oss människor och innebär ofta konflikter och svåra ekologiska, sociala och ekonomiska avväganden, de skapar så kallade lömska problem. Dessa lömska problem utgör kärnan för forskningen och verksamheten inom profilen HAVET.

Övergödningen är inget nytt för Östersjön. Men situationen för våra finska kustvatten försvårades i och med att rekordstora mängder fosfor rann ut i havet under den gångna varma vintern och våren, något som kommer att medföra ännu mera övergödning och alger. Vad innebär det här för oss, för våra livsmiljöer och vårt välmående? Våra marinbiologer öppnar upp de här frågorna och berättar om hur man arbetar med dem inom profilen HAVET.

Webbinariet hålls via Zoom. Länken till webbinariet fås i samband med anmälan. Anmäl dig här senast 8.6.2020.


Våra experter

Anna Törnroos-Remes, Conny Sjöqvist, Per Jonsson, Tove Holm

  • forskardoktorn i miljö- och marinbiologi Anna Törnroos-Remes. Expertis: biodiversitet och ekosystemfunktion, mjuka bottnars ekologi
  • forskardoktorn i miljö- och marinbiologi Conny Sjöqvist. Expertis: växtplanktonekologi, marin molekylär och evolutionär biologi
  • gästprofessorn vid ÅA och HAVET Per Jonsson, Göteborgs universitet. Expertis: populationsekologi, genetik, evolutionärbiologi, klimatförändringseffekter och havsförvaltning
  • moderator är ÅA-alumnen Tove Holm, koordinator för Östersjöutmaningen, FD i miljövetenskap.

Detta är det första tillfället i serien ”The Sea Webinars” som presenterar och diskuterar centrala problem som berör havet. Tillfället spelas in för att senare publiceras på Åbo Akademis webbplats.


Om Zoom

Du loggar in till webbinariet genom att klicka på den länk du får i anmälningsbekräftelsen efter att du har anmält dig. När du loggar in kommer programmet att be dig uppge e-postadress och namn. För att ställa frågor eller kommentera skriftligt under webbinariets gång, kan du anonymt använda funktionen Q&A. Frågor gällande Zoom kan skickas till dan.holm@abo.fi.

 

Webbinariet ordnas i samarbete med

Östersjöutmaningen

Alla evenemang