Skriv här det du söker efter!

Tänkartalko – Nya tag mot skolmobbning

Tänkartalko – Nya tag mot skolmobbning

Tid

tor 26.11.2020 09.15–15.30

Bästa lärare, rektorer och elevvårdare i Svenskfinland

Välkomna på projekt KOMPIS första Tänkartalko – en interaktiv fortbildningsdag i november 2020 med rubriken:

Uppdaterade redskap mot mobbning och utanförskap – möjligheter och goda exempel

Tänkartalkot är ett fortbildningsseminarium med ett särskilt uppdrag: att stärka arbetet mot utanförskap och mobbning bland unga i Svenskfinland. För att lyckas med det här behöver vi din hjälp. Vi inbjuder därför dig som arbetar i anslutning till den finlandssvenska skolmiljön att den 26 november träffas i Åbo eller på distans för att tillsammans med oss vid utvecklingspsykologin fördjupa dig i den senaste forskningen och bidra till konkreta riktlinjer och goda modeller för skolpersonal och beslutsfattare.

Under dagen kommer vi att ta del av aktuella internationella och nordiska studier samt resultat från två regionala forskningsprojekt. Utgående från detta material diskuterar vi möjligheter, tillämpningar och förslag på lösningar som kan användas i det egna arbetet. Med hjälp av interaktiv digital teknik kommer resultatet av diskussionerna att samlas in och sammanställas i en rapport som även distribueras till varje deltagare efter seminariet.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen bekostar man själv.

Program och anmälningsblankett hittas här

 

 

INTROSEMINARIUM: Hur tar sig mobbning uttryck i dagens skolkontext? THE STRAND B307

med PD Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Föredrag: Trender inom internationell forskning – rapportering från det senaste årets forskarkonferenser om mobbning och utanförskap. 

WORKSHOPPARNA

Under dagen indelas deltagarna i två grupper som roterar mellan stationerna.  Varje workshop inleds med ett föredrag.

WORKSHOP 1: Mobilen som verktyg för att främja skoltrivsel bland unga? WESTERMARCK C101

med Martina Mölsä, projektforskare inom projekt REBOOT* vid Åbo Akademi.

Föredrag: En vecka i högstadiet – rapport från en pilotstudie om sjuors upplevelser och erfarenheter med hjälp av en mobilapplikation i Korsholms högstadium våren 2020.

* REBOOT – Re-assessment of Bullying and Ostracism using Online Technology – är ett forskningsprojekt vid utvecklingspsykologiska enheten vid Åbo Akademi i samarbete med Hebrew University of Jerusalem. Projektet finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten.

WORKSHOP 2: Förslag på konkreta metoder att förebygga och hantera mobbning KÄLLAN C201

med Emma Nyqvist, Emilia Alfthan och Emilia Sandvik och Julia Käldström, magisterstuderande vid Åbo Akademi.

Föredrag: Vuxnas erfarenheter av att förebygga och hantera mobbning – analys av 40 intervjuer med skolpersonal som genomfördes runtom i Svenskfinland inom ramen för projekt KOMPIS* läsåret 2019-2020.

*KOMPIS- Kunskap Om MobbningsPrevention i Svenskfinland – är ett forsknings-och utvecklingsprojekt vid utvecklingspsykologiska enheten vid Åbo Akademi. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

SCHEMAT FÖR DAGEN

9:15 – 9:30 Registrering

9.30 – 10:00 Presentation och praktisk information, upplägg och målsättning med dagen

KAFFE

10:15 – 11:45 Introseminarium

LUNCH

12.30 – 13.30 Första workshop-passet

KAFFE

13.45 – 14.45 Andra workshop-passet

AVSLUTNING

15 – 15.30 Sammanställning av dagen, information om nästa steg

Webbadress
https://blogs2.abo.fi/kompis/tankartalko-april-2020/
Arrangör

Projekt KOMPIS vid Åbo Akademi

Alla evenemang