Skriv här det du söker efter!

Studiehandledarinfo

Studiehandledarinfo

Tid

fre 11.12.2020 13.00–15.00

Åbo Akademi ordnar ett informationstillfälle för andra stadiets studiehandledare fredag 11 december 2020 kl. 13.00–15.00. Tillfället ordnas på distans via Zoom. Deltagarlänken skickas ut på förhand till dem som anmält sig.

Fyll i anmälningsformuläret för att anmäla dig, sista anmälningsdag är onsdag 9.12. I samband med anmälan har du möjlighet att ställa frågor som du vill att besvaras under tillfället. Det kommer också att vara möjligt att ställa frågor och diskutera under själva tillfället.

Alla evenemang