Skriv här det du söker efter!

Statsvetardagarna 2021

Statsvetardagarna 2021

Tid

mån 10.5.2021 –ons 12.5.2021

Hur ser demokratins framtid ut? Hur kan man förnya demokratiskt beslutsfattande för att möta aktuella och kommande utmaningar? Om den liberala demokratiska samhällsmodellen försvagas, hur kommer det att sätta sin prägel på världspolitiken?

Statsvetenskapliga föreningens årliga huvudevenemang Statsvetardagarna ordnas 10–12 maj 2021. Evenemanget, som koordineras av Åbo Akademi, arrangeras virtuellt på grund av covid-19. Vi vill erbjuda en möjlighet att presentera nya forskningsresultat och delta i den samhälleliga debatten trots den rådande pandemin.

Temat för evenemanget är ”Demokratins kris och framtid”. Flera indikatorer visar att förtroendet för demokratin på ett globalt plan har sjunkit. Demokratiska normer rivs upp på många håll i världen, även i etablerade demokratier. Den liberala demokratiska världsordningen står inför nya utmaningar. Samtidigt har nya former av politiskt deltagande vuxit fram i många länder.

Call for workshops

Vi välkomnar förslag på arbetsgrupper! Arbetsgrupper från samtliga delområden från vår disciplin är välkomna. Särskilt önskar vi arbetsgruppsförslag som överskrider gränser mellan såväl universitet som forskningsprojekt.

Förslaget bör innehålla arbetsgruppens namn/rubrik, en kort beskrivning av arbetsgruppens tema (max 200 ord), information om på vilka språk det är möjligt att delta (svenska, finska, engelska) och kontaktuppgifter till arbetsgruppens ordförande. I och med att evenemanget ordnas virtuellt önskar vi att alla arbetsgrupper har minst två ordförande. Detta underlättar arbetsgruppens verksamhet. Vi önskar även att det är möjligt att delta i de flesta arbetsgrupper oavsett språk.

Skicka ert förslag på arbetsgrupp senast 31.1.2021 till evenemangets sekreterare Janette Huttunen på adressen janette.huttunen@abo.fi.

Besök Statsvetardagarnas hemsidor för mera information!

Alla evenemang