Sommarskola i deliberativ demokrati

Tid

ons 27.6.2018 09.00–fre 29.6.2018 16.00

Den tredje sommarskolan i deliberativ demokrati arrangeras i Åbo den 27–29 juni 2018.

Den tre dagar långa sommarskolan fokuserar på implementering av medborgardeliberation som ett demokratiskt verktyg, i jämförelse med representativ eller direktdemokrati. Deliberativ demokrati är en s.k. samtalsdemokrati, där medborgarnas deltagande i den politiska processen har ett ytterst högt värde, och man fokuserar på hur åsikter bildas mer än hur de blir till kollektiva beslut.

Sommarskolan har tre huvudtalare som ger varsin föreläsning som är öppen för allmänheten. Föreläsningarna ges på engelska enligt följande:

Onsdag 27 juni, kl. 9.30–11.00

David Farrell, University College Dublin, Irland

“The Irish experience of mixing representative and deliberative democracy”


Torsdag 28 juni, kl. 9.30–11.00

John Gastil, Penn State University, USA

“How to make direct democracy more deliberative”


Fredag 29 juni, kl. 10.00–11.30

John Dryzek, University of Canberra, Australien

“Directions in deliberative theory and practice”

 

Sommarskolan III deliberative democracy summer school hålls i Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo Akademi, Åbo. De öppna föreläsningarna hålls i auditorium Ringbom och ingen förhandsanmälan behövs för att delta i dessa.

Det är Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma center för demokratiforskning som arrangerar sommarskolan i samarbete med Centre for Deliberative Democracy and Global Governance vid University of Canberra i Australien. För mera information: http://findem.fi/

Alla evenemang