Skriv här det du söker efter!

Sök till Project Aces!

Sök till Project Aces!

Tid

mån 2.3.2020

Project Aces 2020: Öva projektarbete och teamwork i ett klientprojekt

 

I Project Aces (Projektiässät) arbetar studentteam på 4-6 personer under två månaders tid med genuina kundprojekt. Programmet hålls under perioden 30.3. – 28.5.2020. Syftet med programmet är att ge studerande möjlighet att öva upp sina färdigheter i ett tvärvetenskapligt team och att lära sig nya färdigheter och kunskaper genom praktisk tillämpning. I synnerhet projektledning, problemlösning och teamwork-kompetenser utvecklas under programmet. Förutom kompetenser ger programmet också en möjlighet att bygga nätverk för arbetslivet.

 

Ansökan och studiepoäng: Ansökan sker under perioden 3.2.-2.3.2020. Studenter och nyutexaminerade från alla högskolor i Åbo, oavsett utbildning, kan söka till programmet. Projekten erbjuder ett brett spektrum av uppgifter för studenter inom olika områden. Deltagande kräver totalt cirka 135 timmars arbete (motsvarar 5 sp) per person under dessa 2 månader. Du kommer att få ett intyg över ditt deltagande, men i regel ingår programmet inte i din utbildningsplan och därför måste du själv förhandla på din fakultet/ämne om en eventuell tillgodoräkning om du önskar få studiepoäng för programmet.

 

Team: Teamen skapas av arrangörerna baserat på ansökningar och intervjuer och vissa team arbetar på engelska. Deltagarna delas in i fem team och varje team har sin egen kund. Deltagande kunder inkluderar företag, organisationer, föreningar och organisationer inom den offentliga sektorn. Kundens kontaktperson granskar projektmålen, övervakar projektets framsteg och presenterar projektresultaten. Dessutom har varje team stöd av en coach från högskolornas karriär- och arbetslivstjänster.

 

Projekt: Ett projekt kan till exempel relatera till planering och organisering av evenemang eller koncept, servicedesign, marknadsföring eller förbättrandet av kommunikation, produkt- och produktionsutveckling, strategiutveckling eller intern organisationsutveckling. Du kan inte välja ditt eget projekt. Projekten presenteras för teamen i mars innan programmet börjar.

 

Mer information om programmet, ansökan och exempel på tidigare års projekt kan hittas på vår webbplats (på finska eller engelska):

Opiskelijalle

Arrangör

Åbo universitets Rekry i samarbete med Arbetsforum

Alla evenemang