Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten

Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten

Tid

tor 18.11.2021 09.00–fre 19.11.2021 14.30

Under de IV social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten kan du följa med inbjudna sakkunnigas föreläsningar och forskarpresentationer vid olika sessioner samt delta i posterträffar och workshopar som forskarna själva har planerat.

Värd för dagarna är Social- och hälsovårdsverket, staden Jakobstad och Vasa stads social- och hälsosektor tillsammans med sina samarbetsparter.

Målgruppen är utbildare, forskare, studerande och professionella yrkesutövare inom social- och hälsovetenskapssektorerna samt andra som är intresserade av forskning och utveckling.

Följ med informationen på evenemangets webbsidor och registrera dig på den här adressen

Webbadress
https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-studerande/sochalsovet-dagar/
Arrangör

Social- och hälsovårdsverket; staden Jakobstad, Vasa stad, social- och hälsosektorn, Vasa sjukvårdsdistrikt, THL, Karleby universitetscenter Chydenius, Vasa universitet, Åbo Akademi, Centria, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, VAMIA, Yrkesakademin i Österbotten, SONet BOTNIA, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet , Concordia, Forskarnätverket i Jakobstad rf

Alla evenemang