Skriv här det du söker efter!

Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu

Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu

Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu

Tid: 12.10.2023, kl. 9.30–15.45 Plats: Forum Marinum

Sjöhistoriska institutets seminarium: Skräck, skrock och skrönor – Maritim folktro förr och nu

Med seminariet vill vi återvända till det magiska maritima landskap som tidigare var starkt närvarande i skärgårdsbornas, fiskarnas och sjöfararnas liv. Vi tänker på den maritima folktron som bland annat kom till uttryck genom förhållningsregler och tabun, noanamn, (initiations)riter, tecken och tydor i relation till vind och väderlek, samt föreställningar om vattenvarelser. Seminariet fokuserar, annorlunda uttryckt, på hur det maritima landskapet gavs en kulturell laddning och hur dess oberäknelighet, tillika farlighet, kunde bemästras genom magiska åtgärder och besvärjelser.
Vad tänkte man? Vad tyckte man? Vad kände man? Vilka var traditionerna, föreställningarna och ritualerna?

Seminariet är inte endast tillbakablickande, utan målsättningen är också att problematisera idén om att det moderna samhället, med dess tilltro till vetenskap, teknik, rationalitet, avförtrollade vardagen. Som ett led i detta ska seminariet belysa hur den maritima folktron förändrades då segelfartyg successivt ersattes av ångfartyg (som delvis bemannades med en ny manskapskategori, maskinfolket som ofta saknade tidigare anknytning till sjön).
Vi vill också utforska om, var och hur det magiska maritima landskapet lever vidare i nutiden.

I vissa avseenden är det maritima landskapet numera fullständigt transparent och förutsägbart genom förfinade navigationsmöjligheter, vetenskapligt baserade väderrapporter och en mängd andra tekniska hjälpmedel. På vilka sätt har detta påverkat det förtrollade magiska landskapet? Finns det idag nya former av folktro kopplat till den maritima världen och vilka uttryck tar de sig? På vilket sätt drar man nytta av traditionerna och i vilken form lever de i så fall vidare?

Seminariet är öppet för alla, men kräver anmälan senast den 2 oktober till: sjohistoriska@abo.fi

I samband med anmälan ber vi dig också meddela om du deltar i lunchen ombord på S/S Bore (kostar 11,50€) samt om eventuella allergier/specialdieter.

Observera att antalet platser är begränsade.

Program

09.30–10.00 Anmälan och kaffe

10.00–10.15 Öppningsord och presentation av deltagarna

10.15–10.45 Havets övernaturliga krafter, professor emeritus Christer Westerdahl, NTNU

10.45–11.15 Sjöfart, föreställningar och riskhantering (1200–1800), docent Mikko Huhtamies, Helsingfors universitet

11.15–11.45 Skrock, skrönor och skräck – folktroföreställningar om havet och berättelser om storm, professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi

11.45–12.45 Lunch, S/S Bore (på egen bekostnad)

12.45–13.15 Endast råttan överlever. Sjömäns uppfattningar om tecken på fara efter övergången från segelfartyg till ångfartyg, fil.dr, postdoc-forskare Ulla Kallberg, Åbo universitet

13.15–13.45 Hur ett sjörå överlevde Linnés systematisering av naturen, doktorand Sanna Händén-Svensson, Lunds universitet

13.45–14.15 Kaffe

14.15–14.45 Sølvskonnerten. Myter og realiteter, professor Dag Hundstad, Høgskolen i Innlandet

14.45–15.15 Bättre gå till källan i stället för att hamna i fällan, etnolog och bokförläggare Peter Skanse, Båtdokumentationsgruppen

15.15–15.45 Diskussion och avslutning