Seminarium: Bemötande av studerande med neuropsykiatriska utmaningar

Tid

ons 17.10.2018 13.00–16.00

Välkommen på seminarium för att diskutera hur vi på bästa sätt kan stödja och bemöta studerande med neuropsykiatriska utmaningar i högskolestudier.

Målgrupp: Personal med undervisnings- och handledaruppgifter (lärare, egenlärare, studierådgivare etc.) vid åbohögskolorna
Tidpunkt: 17 oktober 2018 klockan 13.00-16.00
Plats: Auditorium Aura, Arken Hus CLL, Fabriksgatan 2, Åbo
Deltagande via AC möjliggörs för en del av seminariet

Sista anmälningsdag: 26.9.2018 (senare anmälan kan vara möjlig – vänligen kontakta per e-post)
Anmälningsblanketten
: finns här
Kontaktuppgifter: Rebecca Karlsson (rebecca.karlsson@abo.fi) eller Peter Edelsköld (peter.edelskold@novia.fi)

Program:

13-14.15 Expertföreläsning (Christel Berg och Malin Nestor)
14.15-14.30 Kaffepaus
14.30-16.00 Paneldiskussion (Christel Berg, Malin Nestor, Katarina Kiiskinen, Peter Edelsköld, Tina Wikström och Saskia Öhman)
– byggs upp på basen av dels seminariedeltagarnas förhandsfrågor i anmälningsformuläret och dels spontana frågor under seminariet

  • Christel Berg – Samordnare vid Lunds universitet och med lång erfarenhet av såväl lokalt, nationellt och internationellt samarbete kring pedagogiskt stöd
  • Malin Nestor – koordinator/mentorsamordnare vid Linköpings universitet, legitimerad arbetsterapeut, masterstudier i medicinsk pedagogik, mångårig arbetslivserfarenhet av personer med NPF och/eller psykisk ohälsa
  • Katarina Kiiskinen – studiepsykolog vid Åbo Akademi
  • Peter Edelsköld – tillgänglighetskoordinator och studiehandledare vid Yrkeshögskolan Novia
  • Tina Wikström – psykolog vid Studenternas hälsovårdsstiftelse i Åbo
  • Saskia Öhman – specialistläkare i psykiatri vid Folkhälsan (fokus på tredje sektorns stöd)

Under de senaste åren har andelen studerande med Asperger eller ADHD/ADD ökat. Samtidigt har studierna och studiemiljön blivit alltmer utmanande. Högskolestudierna är mer projektinriktade än tidigare och inlärningen sker i många fall i självstyrande grupper. Därmed är de studerandes sociala färdigheter allt viktigare och detta medför utmaningar. Högskolestudier förutsätter även att de studerande tar ett stort ansvar för sin egen inlärning samt goda livshanteringsförmågor.

Kom och med diskutera kring dessa och andra frågor:

Hur kan en studerande få stöd och hjälp med dessa utmaningar?
Hur kan eventuella konflikter förebyggas och lösas i gruppsituationer?
På vilka sätt vore det möjligt för läraren/handledare att få stöd i sin handledningsprocess?

Seminariet finaniseras av Studiestad Åbo och är öppet för personalen i alla åbohögskolor. I november 2017 arrangerades en motsvarande utbildning på finska vid Åbo universitet. Denna utbildning på svenska arrangeras av Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Alla evenemang