Skriv här det du söker efter!

Resurser i människors hälsoprocess

Resurser i människors hälsoprocess

Resurser i människors hälsoprocess

Åbo akademi arrangerar tillsammans med Österbottens välfärdsområde ett seminarium med internationellt ledande forskare inom det hälsofrämjande fältet den 18 januari 2024. Programmet behandlar hur man främjar välbefinnande inom den medicinska-, psykologiska- och den sociala sektorn, samt inom vårdsektorn ur ett beteendemedicinskt och hälsopsykologiskt perspektiv. Programmet är på engelska.

Program:

9:00 – 9:30 Opening
Peter Nieminen, Chief Physician, Övph
Dr. Ghita Bodman, Special expert in behavioral sciences and health promotion, Övph

9:30 -10:30 Moving the focus to health: Ease, dis-ease, and the river in between
Dr. Avishai Antonovsky is a social psychologist and currently leading the implementation of salutogenic thought, as well as the conduction of research, in the Department of Health and Well-being of the Israeli Medical Corps.

10:30 -11:30 Psychiatric treatment in hospitals based on health promotion – (how) could this be realized (or possible). An example of a Swiss clinic
Professor. Dr. Claudia Meier Magistretti, Professor for health and clinical Psychology at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Vice-President of the International Union of Health Promotion and Education IUHPE.

11:30 -12:30 Lunch

12:30 -13:30 Health resources and how to find them: a pedagogical perspective
Dr. Patrizia Garista, PhD in Health Education. Senior Researcher in General and Social Pedagogy, Lecturer in Cultural and Learning
Processes at the University of Chieti-Pescara G. D’Annunzio, Chieti, Italy.

13:30 -14:30 The future in health promotion / Terveyden edistäminen tulevaisuudessa
MD, PhD, DrPH Bengt Lindström, Professor of Salutogenesis (retired) NTNU, Norway. Specialist in Pediatrics and Child Public Health.

14:30 -15:30 Panel discussion / Closing
Docent Tero Timonen (Special expert in psychology, psychotherapist educator, Övph,
Åbo Akademi Univerity); Peter Nieminen (Chief Physician, Övph); Dr.
Antonovsky; Professor Meier Magistretti; Dr. Garista, Professor
Lindström; Docent Anna K. Forsman (Åbo Akademi University).

Priset för evenemanget är 70 euro (50 euro för de som deltar på distans). OBS! Evenemanget är gratis för studerande och forskarstuderande. Sista anmälningsdagen är 21 december 2023.