Professorsinstallation

Professorsinstallation

Tid

fre 20.4.2018 18.00–20.00

TD Anders Brink installeras som professor i processteknik vid Åbo Akademi fredagen den 20 april 2018, kl. 18.

Installationen äger rum i Gamla Akademihusets Solennitetssal.

Under installationen ger Brin en föreläsning i ämnet ”Processteknisk ingenjörskonst – teori i praktiken”. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Alla evenemang