Professorsinstallation

Tid

fre 20.4.2018 18.00–20.00

Tre nya professorer installeras vid Åbo Akademi fredagen den 20 april 2018, kl. 18. Installationen äger rum i Gamla Akademihusets Solennitetssal.

TkD Anders Brink installeras som professor i processteknik.

Under installationen ger Brink en föreläsning i ämnet ”Processteknisk ingenjörskonst – teori i praktiken”.

 

ED Wilhelm Barner-Rasmussen installeras som professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring och internationell kommunikation.

Under installationen ger Barner-Rasmussen en föreläsning över ämnet ”Språk och förståelse i internationell företagsverksamhet”.

 

PD Kimmo Grönlund installeras som professor i statskunskap.

Under installationen ger Grönlund en föreläsning över ämnet ”Är statsvetenskap en vetenskap?”.

 

Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Alla evenemang