Skriv här det du söker efter!

Professorsinstallation i Åbo

Professorsinstallation i Åbo

Åbo Akademi anordnar professorsinstallation i Åbo fredagen den 2 december 2022 kl 18.00 i Solennitetsalen, Akademihuset. Dörrarna öppnas 17.30 och publiken ombeds inta sina platser senast 17.45. Då installeras från FHPT professor i ryska språket, Martina Björklund och professor i nordisk folkloristik, Lena Marander-Eklund och från FNT professor i oorganisk kemi, Leena Hupa. 

Martina Björklund talar under rubriken Språk och språkforskning i tid och rum. 

Lena Marander-Eklund talar under rubriken NN. 

Leena Hupa talar under rubriken NN. 


Installationsskrifterna kommer att publiceras under nedanstående länkar. Installationsskrifterna utdelas även vid installationsakten i Akademihuset.

Björklund
Marander-Eklund
Hupa