Skriv här det du söker efter!

Professorsinstallation i Åbo

Professorsinstallation i Åbo

Åbo Akademi anordnar professorsinstallation i Åbo fredagen den 5 maj2023 kl 18 i Solennitetssalen, Akademihuset (dörrarna öppnas 17.30). Då installeras från FHPT professor i nordisk historia, Johanna Ilmakunnas och professor i genusvetenskap, Taru Leppänen, och från FSE professor i redovisning, särskilt med inriktning externredovisning, Thomas Carrington och professor i nationalekonomi, Edvard Johansson.

Mer information om processionen och anmälan om deltagande i processionen publiceras senare här.