Skriv här det du söker efter!

Presentation av den temporära muralmålningen Reading List

Presentation av den temporära muralmålningen Reading List

Konstens natt i Vasa: Presentation av muralmålningen Reading List

Verket presenteras kl. 18.00 och kl. 19.30 i våning F7 i Academill.

Stiftelsen Pro Artibus upprätthåller ett konstnärsresidens i Vasa i samarbete med lärarutbildningen vid Åbo Akademi.

Hösten 2020 bjöd stiftelsens residenskonstnär Lena Séraphin in konstnär/poet Vidha Saumya att skapa den temporära väggmålningen Reading List på våning F7 i Academill.
Projektet är en del av programmet Sharing text som Séraphin inlett under sin residensvistelse och postdoktorala forskning vid Åbo Akademi. Dikten Reading List av Vidha Saumya föreslår 96 författare från Indien som borde finnas i globala läslistor – listan har potentialen att vara oändlig. Verket iscensätter ett samtal med begreppet kanon genom att djärvt upphämta näring från en eklektisk läslista.

Under Konstens natt 11.8 2022 bjuder vi in publiken att bekanta sig med Reading List och höra konstnär/poet Vidha Saumya berätta om verkets tillblivelseprocess samt läsa dikten. Även stiftelsens residenskonstnär Lena Séraphin och konstpedagog Johanna Halme samt universitetslektorerna i svenska och litteratur med didaktisk inriktning Heidi Höglund och Sofia Jusslin presenterar sina synvinklar på verket och hur de arbetat med det under tiden det visats i Academill.

Evenemangets språk är svenska, finska och engelska.
Ingång från brandgatan mellan Museigatan 2 och Biblioteksgatan 3. Dörrarna är öppna 18–20.30.

Evenemangets webbsida
https://proartibus.fi/evenemang/konstens-natt-vasa-reading-list/
Arrangör

Pro Artibus och Åbo Akademi

Alla evenemang