Skriv här det du söker efter!

Praktik-info, finansieringsmöjligheter (Erasmus+, Liberal Praktik)

Praktik-info, finansieringsmöjligheter (Erasmus+, Liberal Praktik)

Arbetsforums Info-föreläsning om praktikmöjligheter för ÅA-studerande

  • Vad är praktik?
  • Praktiksedelsystemet vid ÅA
  • Erasmus+ praktik
  • övriga praktikmöjligheter utomlands (EDUFI-praktik, Liberal Praktik)
  • Var hittar jag praktikplats?

Information om praktik samlas på ÅAs intranätsida Praktik

Genast efter Praktikinfo föreläsningen (kl 16.30-17.00), ges en presentation av praktikprogrammet: Liberal Praktik, med Matilda Häggman Grindgärds

 

Plats: Via Zoom (länken publiceras en dag innan tillfället)

Tid: måndag 11 december, kl 15.30-17.00

 

 

Ingen anmälning behövs!

Infotillfället, spelas in och blir tillgängligt 2 veckor efter föreläsningen