Skriv här det du söker efter!

Konferens

Konferens

Pedagogiska vetenskapsdagarna 2023 ordnas 23–24.11.2023 vid Åbo Akademi i Vasa och förseminarier dagen innan, 22.11.2023.

Temat för konferensen är Utbildning och forskning i samhället – samhället i utbildning och forskning.

I relation till temat vill vi speciellt betona välbefinnande, hopp, fostran och delaktighet. Vi vill inbjuda till diskussion som rör forskningens roll i samhället, hur forskningen tjänar undervisningspraktiker och är till nytta för samhället. Konferensens tema knyter på så vis an till tre, delvis överlappande, aktuella diskussioner: frågan om forskningens och utbildningens nytta, frågor om osäkerhet och utmaningar i relation till välmående i dagens samhälle samt frågan om den vetenskapliga kunskapens legitimitet.