Peda-forum 2018-dagarna

Tid

ons 15.8.2018 12.00–tor 16.8.2018 15.00

De 23:e Peda-forum-dagarna ordnas 15–16.8.2018 i Åbo, av Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskola Novia. Det övergripande temat för årets konferens är ”Framtidens lärarskap – lärarskapets framtid”.

En av keynote-presentatörerna är akademilektor Anna-Greta Nyström, årets lärare vid ÅA. Här finns också över 140 presentationer och workshops på finska, engelska och svenska.

För närmare information: http://www.pedaforum2018.fi/

Alla evenemang