Öppen föreläsning och doktorand workshop om etnografiska forskningsmetoder

Öppen föreläsning och doktorand workshop om etnografiska forskningsmetoder

Minoritetsforskningsprofilen vid Åbo Akademi organiserar den 30 augusti 2018, kl. 13-15, en workshop om etnografiska forskningsmetoder för doktorander. Workshopen leds av Karen Fisher, professor vid Information School, University of Washington, konsult för UNHCR Jordanien, gästprofessor vid Open Lab, Newcastle University, Storbritannien, samt gästprofessor vid Åbo Akademi. I sitt arbete har Fisher fokuserat på unga flyktingars informationsbeteende samt migrationens ekonomiska följder. Sedan 2015 har Fisher utfört fältarbete i flyktinglägret Za’atari i Jordanien, och härvid använt sig av bl.a. co-design som metod. Websida: https://ischool.uw.edu/people/faculty/profile/fisher

Doktorander som sysslar med etnografisk forskning är välkomna att sända in en två sidor lång etnografisk forskningsplan till Hilda Ruokolainen, hilda.ruokolainen[at]abo.fi by 17 August 2018. Workshopen är gratis, men antalet platser begränsat.

Workshopen föregås av en öppen föreläsning av professor Fisher på temat ”Ethnographic research among minority groups and positions”. Varmt välkomna!

Arrangör

Minority Research Profile

Alla evenemang