Nordisk lärarutbildningskonferens 2018

Välkommen till den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen!

Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier står värd för den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7-9 maj 2018 i Vasa.

Tema: Nordisk kompetens för en inkluderande värld

  • Specialpedagogik
  • Flerspråkighet
  • Förhållandet teori – praktik

Den elektroniska abstraktboken har nu publicerats!

Till anmälan

Viktiga datum

1 mars 2018 – deadline för inlämnande av abstrakt
1 april 2018 – deadline för  early bird anmälan
15 april 2018 – deadline för konferensanmälan

Webbadress
https://nordisk18.com/
Arrangör

Åbo Akademi, Finlands Svenska Lärarförbund, OAJ

Alla evenemang