Skriv här det du söker efter!

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk

Tid

mån 30.3.2020 12.00–ons 1.4.2020 13.30

Samhällskunskapsämnets roll i Norden – att förklara förändringar och kriser

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 30.3-1.4 2020

Åbo Akademi i Vasa (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) bjuder in till NOKSA 3-konferensen i Vasa, Finland.

Ur ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv är det relevant att fråga sig hur läroämnet samhällskunskap kan svara mot behovet att förklara samhälleliga förlopp och förändringar, och förbereda elever att möta också framtidens oförutsägbarhet. Studerande ska vägledas att iaktta demokratiska värden, men hur hanterar samhällskunskapsämnet den rollen i en situation där demokratiskt förankrade regeringar utmanar etablerade tolkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner och processer? På vilket sätt kan samhällskunskapsämnet förse de studerande med verktyg för att kritiskt granska manipulativa krafter i sociala medier. Och vilka förutsättningar har samhällskunskapsämnet att förklara svängningar i världsekonomin och hur dessa påverkar det egna samhällets eller det egna hushållets ekonomi? Och kan ämnet förbereda de studerande till en oviss framtid?

För den nordiska samhällskunskapsdidaktiska gemenskapen är det centralt att dels följa med hur samhällskunskapsämnet hanterar och utvecklar sina roller i en föränderlig värld, och dels reflektera kring ämnesdidaktiska utvecklingsprocesser som påverkas av den tid vi alla lever i. NOKSA-konferenserna har utvecklats till en naturlig mötesplats för nordiska samhällskunskapsdidaktiker för presentation av pågående eller färdig forskning kring relevanta spörsmål som anknyter till undervisning i samhällslära, samt för utomnordiska  didaktiker som intresserar sig för samhällskunskapsdidaktiken i Norden.

 

Webbadress
https://www.abo.fi/noksa2020
Arrangör

Åbo Akademi

Alla evenemang