Skriv här det du söker efter!

Utställning: 40 000+

Utställning: 40 000+

Tid

fre 28.5.2021–fre 31.12.2021

Hurudant är livet i skärgården? Vilka små men viktiga organismer är bosatta på havsbotten? Hur kan man ta hand om havets välbefinnande? Utställningen 40 000+ ger en möjlighet att få uppleva på nära håll skärgårdens känsliga och vackra natur och presenterar den magiska världen på ett spännande sätt. Skärgården är människors och djurs hem vid havet.

Genom utställningen 40 000+ för Forum Marinum samman sjöfarts- och marina teman med havsmiljön och skärgården på ett sätt som tar såväl invånarnas som omgivningens perspektiv i beaktan.

Utställningens samarbetspartner är Visit Turku, Visit Pargas, Visit Kimitoön, Visit Naantali, Forststyrelsen, Åbo Universitet, Åbo Akademi, Håll Skärgården Ren rf, John Nurminen Stiftelse, Nordliga tillväxtzon, Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio och Runsala naturskola.

Utställningen är del av Åbo stads Maritima center –projekt, vars syfte är att stärka Åbo som en maritim stad. Det nära samarbetet mellan Åbo stad och Forum Marinum ger ett ännu större, mer upplevelsefullt maritimt centrum, där den vackra skärgården förs inom räckhåll. Utställningen har förverkligats i Åbo stads Archipelago Access –projekt, som har fått finansiering från EU:s Central Baltic Interreg (2014-2020) -program.

Under utställningen kan du ta del av ”Från ord till handlingar och från handlingar till ord” -hörnet, som är en del av forskningen vid Åbo Akademi, där du har möjlighet att dela dina observationer och minnen av skärgården, från havet och dess stränder.

Nedan kan du lyssna på när utställningsplanerare Hanna Niittymäki, docent Mia Rönkä samt biträdande professor Christoffer Boström diskuterar (på finska) om utställningens teman.

Alla evenemang