Flygplan på himlen ovan Arken.

Luciadebatt och den traditionella julen – traditioner i förändring!

Flygplan på himlen ovan Arken.

Luciadebatt och den traditionella julen – traditioner i förändring!

FHPT:s ÅA100-föreläsningsserie Kunskap och kultur i en föränderlig värld ordnas i Åbo stadsbibliotek vid sex torsdagar under hösten.

 

Lena Marander-Eklund & Blanka Henriksson:

”Luciadebatt och den traditionella julen – traditioner i förändring!” | Nordisk folkloristik

 

Webbadress
https://www.abo.fi/fakulteten-for-humaniora-psykologi-och-teologi/kunskap-och-kultur-i-en-foranderlig-varld/
Arrangör

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi

Alla evenemang