Skriv här det du söker efter!

Logopedins jubiléumsseminarium 1: Funktionell Läs- och Skrivförmåga – möjligheter och utmaningar

Logopedins jubiléumsseminarium 1: Funktionell Läs- och Skrivförmåga – möjligheter och utmaningar

Tid

fre 17.9.2021 12.15–16.00

Logopedins jubiléumsseminarium 1: Funktionell Läs- och Skrivförmåga – möjligheter och utmaningar

•Fil.dr. och specialklasslärare Ann-Christina Kjeldsen – föreläser om systematisk
språklig förskole-träning för främjande av funktionell läs- och skrivförmåga i skolan utgående från erfarenheter och resultat från en 10-årig åländsk interventionsstudie

•Talterapeut och sakkunnig angående läs- och skrivhjälpmedel på dataresurscentret Datero rf. Sonja Haga-Erickson – föreläser om digitaliseringens utmaningar och kompensatoriska lösningar vid läs- och skrivsvårigheter i studier och arbete.

•Paneldiskussion – Möjligheter och utmaningar, hur kan vi samverka?
Paneldeltagare:
Nicke Wulff, Rektor vid Cygnaeusskolan och Braheskolan, Åbo
Fil. Dr, specialklasslärare Ann-Christina Kjeldsen
Talterapeut Tanja Sirviö (Raseborgs stad)
Talterapeut Sonja Haga-Erickson
Speciallärare Carita Rönning, Barnomsorgen Åland
Moderator Viveka Lyberg Åhlander

 

Anmäl deltagande via e-lomake:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/13531/lomake.html

Alla evenemang