Skriv här det du söker efter!

Kunskapskabarén

Kunskapskabarén

Kunskapskabarén är tillbaka!

Klokskap möter dårskap. Vad som helst kan hända när akademiker från Åbo Akademi och improvisatörer från Åbo Svenska Teater möts kring samma tema. Kunskapskabarén bjuder på unika helaftonsföreställningar med kunskapsförmedling och underhållning i fokus.

Höstens åtta föreställningar belyser, granskar och problematiserar människan som kulturvarelse. Experter i etnologi, folkloristik, musikvetenskap, logopedi och religionsvetenskap presenterar fragment av sanning och skärvor av klokskap rörande denna besynnerliga, märkliga, mystiska, komiska och stundom triviala figur som vi kallar människa. Inget ämne är heller för svårt för Åbo Svenska Teaters skickliga improvisatörer plus kvällens kapellmästare.

Kunskapskabarén är en fusion mellan teater och vetenskap, ett koncept som utvecklats i Lund, Sverige.

 

Höstens föreställningar

17.10 kl. 18.30 (förhandsvisning) Tiljan, Åbo Svenska Teater, Åbo
Fredrik Nilsson (Etnologi): Hjälp!! En föreställning om tidsbrist och kalenderkaos.
Livspussel, vardagspyssel, panik. Om tid som bristvara och trivial vardagspraktik.

22.10 kl. 18.30 (nypremiär) Tiljan, Åbo Svenska Teater, Åbo
Blanka Henriksson (Folkloristik): Bingo!? En föreställning om lycka och otur.
”Tur i oturen”. Folkliga föreställningar om vad som bringar tur respektive otur och hur dessa kan förstås i en historisk och samtida kontext.

23.10 kl. 18.30 Tiljan, Åbo Svenska Teater, Åbo
Ruth Illman (Religionsvetenskap): Halleluja – eller? En föreställning om vardagens tro och tvivel
Fragment av tro, skärvor av helighet. Om levd religion och vardagsreligiositet (vernacular religion). Hur funderar man idag på religion som något man ”gör” i sin vardag, i korsdraget mellan längtan att förverkliga en individuell, egen andlig väg och de ramar och gränser som tradition, samhälle och maktstrukturer ställer upp. Den klassiska kombinationen av tro och vetenskap.

28.10 kl. 18.30 Framnäs, Nagu
Johannes Brusila (Musikvetenskap): Dissonans! En föreställning om musikaliska drabbningar och eurovision
Eurovisionen som uttryck för kulturella spänningar och värderingar.  ”Nyskapande sånger av hög kvalitet”, men också skandaler, sexualitet, politik, pengar och taktik.

29.10 kl. 18.30 Karelia, Ekenäs
Fredrik Nilsson (Etnologi): Hjälp!! En föreställning om tidsbrist och kalenderkaos.
Livspussel, vardagspyssel, panik. Om tid som bristvara och trivial vardagspraktik.

30.10 kl. 18.30 Skärgårdsbaren, Åbo
Viveka Lyberg Åhlander (Logopedi): Hysch! Tala! En föreställning om det sagda och osagda
Att höra och att höras, rösten och kommunikationen i funktion och ofunktion.

5.11 kl. 18.30 Hunger & Törst, Pargas
Blanka Henriksson (Folkloristik): Bingo!? En föreställning om lycka och otur
”Tur i oturen”. Folkliga föreställningar om vad som bringar tur respektive otur och hur dessa kan förstås i en historisk och samtida kontext.

7.11 kl. 18.30 Tiljan, Åbo Svenska Teater, Åbo
Johannes Brusila (Musikvetenskap): Dissonans! En föreställning om musikaliska drabbningar och eurovision
En alternativ melodifestival.  ”Nyskapande sånger av hög kvalitet”, men också skandaler, sexualitet, politik, pengar och taktik – Eurovisionen som uttryck för kulturella spänningar och värderingar.