Skriv här det du söker efter!

Kunskapsdag (Projektet SAMSYN)

Kunskapsdag (Projektet SAMSYN)

Kunskapsdag (Projektet SAMSYN)

Forsknings- och utvecklingsprojektet SAMSYN bjuder in till en kunskapsdag med fokus på psykisk hälsa och ohälsa bland barn och unga samt arbetet för att främja den psykiska hälsan – med särskilt fokus på lärmiljöerna.
Programmet omfattar bl.a. presentation av SAMSYN-projektresultat kring elevers välbefinnande i Korsholms och Vasas skolor. Kristian Wahlbeck, Ledande sakkunnig på MIELI Psykisk Hälsa Finland, öppnar upp tematiken på nationell nivå för kritisk analys och diskussion.
Eventet är tvåspråkigt och riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom skola och elevvård.

Evenemanget är avgiftsfritt men kräver anmälan (anmälningslänk och program är på kommande).