Skriv här det du söker efter!

Kulturella perspektiv på kropp och funktionsvariation

Vad gör kroppar med oss och vad gör vi med våra kroppar?

Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland bjuder i samarbete med ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi in till ett seminarium där vi diskuterar kropp och funktionsvariation ur kulturvetenskapliga perspektiv. I fokus ligger bland annat strategier som aktiveras när kroppar av olika slag konfronteras med varandra och med omgivningen.

Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följande: Hur hanteras egna och andras föreställningar om kroppen i utsatta situationer? Och hur sker navigeringen i fysiska och sociala rum beroende på kroppsliga omständigheter?

Program och anmälan.

Alla evenemang