en karta

Konsten med universitetet

en karta

Konsten med universitetet

Tid

tis 23.10.2018 13.00–sön 11.11.2018 18.00

KONSTEN MED UNIVERSITET

Seminarium i Observatoriet & konstutställning i Vattenlagret

på Vårdberget i Åbo

Jan Kenneth Weckman, Nalanda 2017.

 

Tisdagen den 23 oktober klockan 13-18 arrangerar AmosLAB (www.amoslab.fi) ett konstbaserat seminarium om universitetet som idé och verklighet. Under rubriken Konsten med universitet har bildkonstnär tillika bildkonstdoktorn Jan Kenneth Weckman färdigställt en serie konstverk som alla belyser universitetet ur olika aspekter och som kommer att visas i Vattenlagret mellan 23 oktober och 11 november 2018.

I anslutning till utställningens kommer en utställningskatalog med samma namn att produceras där man finner reproduktioner av Weckmans bilder, tillsammans konstnärens introducerande och kommenterande texter samt bidrag av Thomas Karlsohn och Bengt Kristensson Uggla.

Seminariet den 23 oktober vänder sig till en mindre initierad krets av personer med lust och kompetens att samtala om universitetet, där konsten tillsammans med texter och inspel kommer att användas som utgångspunkt för ett angeläget samtal om universitetets historia och framtid. Konsten kan säga oss något nytt om universitetet – och konsten att idag vara ett universitet. Det finns också många skäl att idag åter ställa de enkla och grundläggande frågorna igen: Vad är egentligen ett universitet? Vad har det blivit av universitetets idé efter de metamorfoser det genomgått under århundradens lopp? Hur ska man förstå relationerna mellan universitet och vetenskap i ett historiskt perspektiv och vad händer med universitetet i en tid då vetenskapen tycks ha migrerat till hela samhällskroppen? Vad händer med universitetet, dess idé och själ, i globaliseringens konkurrensstat och när universitet idag öppet angrips och ifrågasätts av makthavare? Håller vi rent av på att förlora konsten att vara ett universitet? Har universitetet alls någon framtid?

Förutom konstnären själv, Jan Kenneth Weckmans introduktion, kommer en rad särskilt inbjudna personer att bidra med sina tankar: docent Thomas Karlsohn från Uppsala Universitet, Åbo Akademis kansler Ulrika Wolf-Knuts och Sveriges generaldirektör för Universitetskanslerämbetet Anders Söderholm med flera. Som moderator för dagen fungerar professor Bengt Kristensson Uggla, som också inleder. I samband med seminariet kommer konstnär och bildkonstdoktor Jan-Erik Andersson och ljudkonstnär tillika professorn vid Chicago Art Institute, Shawn Decker, att bjuda på en konstnärlig intervention för att ytterligare stimulera tankarna konsten att vara ett universitet.

För mera information, kontakta bengt.kristenssonuggla@abo.fi.

Öppethållningstider för Vattenlagret på Vårdberget i Åbo
24.10.–11.11.2018
Öppet ons-fre kl. 14-18, lö-sö kl. 12-18
Fritt inträde

 

Alla evenemang