Skriv här det du söker efter!

Konferens i medicinsk humaniora

Konferens i medicinsk humaniora

Konferens i medicinsk humaniora

Välkommen till den första konferensen i ÅA:s nätverk för forskare i ämnen som berör medicinsk humaniora den 27 oktober klockan 9:00.

Medicinsk humaniora är en gammal tradition, särskilt i de anglosaxiska länderna. Begreppet betecknar tvärvetenskapliga ansatser där koncept och metodologi från olika kunskapsfält möts. Humaniora, samhällsvetenskaper och konstarter kan spela en viktig roll för forskningen inom medicin och hälsovetenskaper.

På distans gästas konferensen av docent Katharina Bernhardsson och professor Martin Garwicz. Bernhardsson och Garwicz är föreståndare för Birgit Rausings center för Medicinsk Humaniora vid Lunds universitet, och kommer att presentera tillkomsten och uppbyggnaden av centret i Lund samt det svenska nätverket för medicinsk humaniora.

Anmälan till konferensen hittas här, och sista anmälningsdagen är den 20 september.

Program och tidtabell:

9.00-9.10: Välkomna
9.15- 9.55: Katarina Bernhardsson och Martin Garwicz, Birgit Rausings Center för Medicinsk Humaniora, Lunds universitet/Svenska nätverket för medicinsk humaniora (online)
10.00-10.15: Mikael Lindfelt (VaccAtt-projektet)
10.20-10.30: paus
10.35-10.50: Anna Sjödal: «I thought it should be some kind of a hospice»: attitudes towards (de)medicalisation of residential elderly care in Finland’s care sector.
10.55-11.10: Nadja Bruun: Effekten av en sångintervention i skolan på flerspråkiga barns språkliga förmågor. Välmående och bakgrundsfaktorer som medierande variabler.
11.15-11.30: Mikael Nilsson: Att lyssna efter den utsatta människans berättelse
11.35-12.35: Lunch
12.40-12.55: Åsa Slotte: Huvudvärk, migrän och klimakterium. Hur förhåller sig existentialismens idéer om personlig frihet till kvinnliga symptom och sjukdomar?
13.00-13.15: Mira Karrasch: Individuella antagande om orsaker till depression
13.20-13.35: Ylva Gustavsson: Om epistemisk rättvisa, person centrerad vård och demens
13.40-13.50: paus
13.50-14.05: Lena Marander-Eklund: Personliga upplevelser av sjukdom – från folkmedicin och medicinsk antropologi till medicinsk humaniora
14.10-14.25: Evelina Wilson: Den tyska resan – en lycka, ett nödvändigt ont eller rent av en sjukdom?
14.30-14.45: Pia Ahlbäck: Smittsamt. Aktörskap och samhälle i litterära epidemiskildringar
14.50-15.05: Charlotte Cederbom: Historiska recept som medicinsk humaniora
15.10-15.30: kaffe
15.35-15.50: Fredrik Nilsson: Medicinskt gränsarbete. Läkaren som gränsvakt vid evakueringen av överlevande till Sverige 1945
15.55-16.25: Merete Mazzarella: Varför ska läkarstuderande läsa skönlitteratur
16.30-16.45: Peter Nynäs (sammanfattning av dagen)
16.50-17.00: Avslut