Kom berätta för mig!

Tid

tor 15.3.2018 13.00–fre 16.3.2018 16.00

Torsdag 15.3 kl. 13-17, Fokus på berättande.

Berättarverkstad tillsammans med läsinspiratör och berättare Agneta ”Netta” Möller-Salmela.

Agneta Möller-salmela
Agneta Möller-Salmela

I verkstaden ges prov på olika sorters berättande. Olika stämningar i berättelserna och olika sätt att berätta. Netta pratar om miljön för berättelser och lär ut teknik för hur man väljer berättelser, samt hur man lär sig dem och lägger sin egen prägel på dem. Vi börjar med enkla berättelser och med att lära oss använda det specifikt skönlitterära språket med vilket berättandet strävar efter att ge åhöraren bilder i sitt huvud. Deltagarna jobbar i olika konstellationer, ibland i par med varandra, ibland i grupper om tre.

Fredag 16.3 kl. 12-16, Fokus på läsning.

Inspirationseftermiddag tillsammans med tidigare läsambassadör, författare och illustratör Johan Unenge.

CLL_JohanUnenge
Johan Unenge

I ett samarbete mellan Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Vasa stadsbibliotek ges möjlighet att delta i en dialogföreläsning med Johan Unenge (fr. kl.13) för att lyssna in och diskutera hans tankar kring hur man främjar läsning bland barn och unga. Hur kan vi i skolan inspirera, stöda och uppmuntra barn och unga till att bli engagerade och goda läsare? Under eftermiddagen får vi även bekanta oss med en bokuställning (kl. 12-13) sammanställd av Vasa stadsbibliotek, ta del av bibliotekets olika satsningar och projekt kring läsning samt lyssna in guldkorn från skolor i Vasa.

Målgrupp: För personal inom småbarnspedagogik och förskola, åk F-9 samt bibliotekspersonal.

Frågor: Riktas till Linda Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi, tfn. 050 383 3837

Anmälan: Senast 1.3.2018 via denna länk.

PDF för utskrift.

Arrangör

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Vasa stadsbibliotek

Alla evenemang