Kaikki med, alla mukaan!

Tid

ons 21.3.2018 09.00–tor 22.3.2018 14.55

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi ordnar inom ramen för projektet Österbottens språkstig två seminariedagar med temat tidigareläggning  och användning av språk med betoning på finska i daghem, förskola och skola Seminariedagarna riktar sig i första hand till personal inom småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning. Programmet består av föreläsningar, workshoppar, paneldiskussion, nätverkande och möjlighet till utbytande av erfarenheter. Under onsdagsförmiddagen (21.3) finns en utställning i foajén där Schildts och Söderströms och Lärum deltar med material. Seminariet är avgiftsfritt (lunch på egen bekostnad) och finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Plats: Academill, Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2

Tid: 21-22.3.2018

Kontakt: Lisabet Sandin, projektkoordinator lsandin@abo.fi tel. 050 3590413

Anmälning: http://www.abo.fi/kaikkimed senast 14.3.2018. Begränsat antal platser!

Länk till broschyren för seminariedagarna, sprid gärna ut den i kommunerna!

Välkomna!

Webbadress
https://osterbottenssprakstig.wordpress.com/kaikki-med-alla-mukaan-21-22-2018/
Arrangör

Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi

Alla evenemang