Skriv här det du söker efter!

Jorden från ovan – karta och klimat i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Jorden från ovan – karta och klimat i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Tid

tis 7.6.2022 09.00–ons 8.6.2022 15.00

Fortbildningsdagar för ämneslärare i naturvetenskaper och matematik

Läroplanerna betonar starkt klimat och tvärvetenskapliga arbetssätt. Idag används också olika fjärrmetoder för att undersöka och förklara fenomen och processer på jorden och i atmosfären, både på regional och global skala.  Kom och lär dig mer om hur man kan använda satellitdata och drönare i den egna undervisningen!

Fortbildningsdagarna varvar inbjudna specialistföreläsare med workshops där du får pröva på att göra egna digitala kartor och lära dig om vad som behövs för undersöka näromgivningen med drönare. Kom och träffa dina kolleger i Vasa under två trevliga försommardagar! Frivilligt kvällsprogram utlovas!

Bland annat följande experter medverkar;

  • Professor Mikael Ehn (HU): Klimatpåverkan på nanoskala – aerosolernas roll i klimatet
  • Forskare Henrik Persson (SLU): Skoglig fjärranalys
  • Programansvarig för lantmäteriprogrammet Sem Timmerbacka (Novia): Kartprojektioner och referenssystem
  • Företagare och klasslärare Robin Bokull: Att använda drönare i undervisningen

Anmälan är nu öppen bakom länken. Sista anmälningsdag är den 22.5. OBS! Platserna är begränsade.

Programmet till sommarkursen

Arrangör: Skolresurs 

Vid frågor, kontakta Mats Braskén eller Jessica Sundman.

Alla evenemang