Skriv här det du söker efter!

Jobbsökeri-bollplank, summer edition21

Tid

tor 3.6.2021–tis 31.8.2021

Söker du jobb? Kanske du inte vet vilka jobb du kan söka, eller var du kan hitta dem? Kanske du behöver öva på att berätta om ditt kunnande efter ett år på distans? Kanske det kunde vara roligare att inte sitta med de här funderingarna för sig själv, när det finns andra i exakt samma situation?  Få ta del av lite nya perspektiv, kunna bidra med nya perspektiv för andra? Välkommen med i Arbetsforums Jobbsökeri-bollplank, summer ed.21,

Bollplanket består av

  1. individuella handledningar x 3
  2. smågruppsarbete för kamratstöd, enligt hur ni kommer överens i gruppen
  3. infoblänkare kring teman som stöder ert jobbsökande, totalt 5 träffar via Teams.

Arbetet inleds med individuell coaching i slutet av maj. Den första gemensamma träffen hålls 3.6 kl 13 – 14.30 i Teams, där vi ses ännu  två gånger före midsommar, 10.6 och 17.6, samma tid.

Under juni-juli finns möjligheter till smågruppsträffar med grupphandledarna och en individuell coaching, i augusti träffas vi två gånger i Teams, 19.8 och för avslutning 31.8.

Anita Sundman och Jan Kraufvelin, karriärvägledare vid ÅA fungerar som jobbsökeribollplankets koordinerare och coacher.

Ännu finns det plats att komma med! Anmäl dig genom att skicka ett mail till arbetsforum@abo.fi där du kort berättar om din bakgrund (ämne, studieår, ev tidigare examina) och dina förväntningar på bollplanket!

 

Arrangör

Arbetsforum vid Åbo Akademi

Alla evenemang