Skriv här det du söker efter!

Jakten på det goda åldrandet

Jakten på det goda åldrandet

Hybridseminarium: Jakten på det goda åldrandet

Den 30 mars 2023 presenteras resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med tvärvetenskapliga infallsvinklar på det goda åldrandet i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Åland. Du kan ta del av programmet på plats vid Academill, Vasa (Strandgatan 2) eller på din egen dator via streaming. Seminariet streamas även vid Seniortorget i Umeå.

Klockslagen nedan i programbladet visas i finsk tid.

12.15-12.25 Välkommen Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi & Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia
12.25-13.05 Psykisk ohälsa – lärdomar från GERDA Yngve Gustafson, Umeå Universitet
13.05-13.20 Hälsa, sjukdom och nyttjande av vård och tjänster Erika Boman, Högskolan på Åland

13.20-13.55 Kaffeservering i Foajén, Academill

13.55-14.15 Attityder till åldrande, samhället och välfärdsteknologi Fredrik Snellman & Anna Samén, Umeå Universitet
14.15-14.35 Anhörigomsorg och förtroende i samhället Sarah Åkerman & Marina Näsman, Åbo Akademi
14.35-14.55 Att vara äldre under pandemin Birgitta Olofsson, Umeå Universitet & Emilia Viklund, Åbo Akademi
14.55-16.00 Paneldiskussion
Tony Pellfolk, Österbottens välfärdsområde, Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi, Nils Enwald, Umeå kommun, Susanne Broman, Ålands landskapsregering, Marina Näsman, Åbo Akademi, Yngve Gustafson, Umeå Universitet, Pia Nabb, Folkhälsan, Gunborg Sten, erfarenhetsmentor för närståendevårdare, Torsten Pellfolk, närståendevårdare.

Varmt välkommen! Anmäl dig senast 17.3. Anmälningslänk: https://crm.abo.fi/Events/2139/Apply

Frågor om seminariet? Kontakta Sarah Åkerman
E-post: sarah.akerman@abo.fi
Telefon: +358504771776

Vill du ta del av resultaten på finska? En finskspråkig seminariedag ordnas samma dag vid Seinäjoki Yrkeshögskola i samarbete med Eläkeliitto.
Kontakt: katja.valkama@seamk.fi