Skriv här det du söker efter!

Is – på olika vis

Is – på olika vis

Seminariet Is – på olika vis arrangeras av Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi i det maritima centret Forum Marinum. I det tvärvetenskapliga seminariet medverkar nio forskare från Sverige, Norge och Finland. I sina bidrag fokuserar föreläsarna på is som kunskap, möjlighet och utmaning. Seminariet är öppet för alla.

Programmet hittar du på http://www.sjohistoriska.abo.fi/pdf/isprogram_high.pdf.

Anmälan om deltagande i seminariet görs senast 18.3.2020 till sjohistoriska@abo.fi. I samband med anmälan ber vi dig vänligen meddela om du deltar i hela seminariet/delar av det samt om eventuella allergier/specialdieter. Observera att antalet platser är begränsade.

För seminariet uppbärs en deltagaravgift på 30 € som inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Morgonkaffet serveras i ”Messi” i samband med anmälan. Lunch och eftermiddagskaffe serveras i restaurang Göran. Deltagaravgiften betalas i Åbo Akademis nätbutik.

Arrangör

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Alla evenemang