Institutional Vulnerability and Legal Frictions: Exploring Gender Identity, Reproductive Technology, and the Children’s Act in Denmark

Institutional Vulnerability and Legal Frictions: Exploring Gender Identity, Reproductive Technology, and the Children’s Act in Denmark

Talare: Dr. Stu Marvel, Distinguished Scholar in Residence, Emory University School of Law & Lecturer in Law at University of Leeds School of Law

Tid: 11-13

Plats: Agnes Lundell (A309), ASA-building, Fänriksgatan 3

Evenemanget ordnas av Institutet för mänskliga rättigheter tillsammans med Åbo Akademis minoritetsforskningsprofil.

Alla evenemang