Inskription

Åbo Akademis inskription i Åbo som äger rum torsdagen den 6 september 2018. Efter inskriptionshögtidligheterna följer Streetfestivalen på Arkens innergård.

Kl. 14.15
Inskriptionsgudstjänst i Åbo domkyrka
Professor Tage Kurtén

Kl. 15.15
Inskriptionshögtidlighet i Solennitetssalen, Gamla Akademihusets solennitetssal, Rothoviusgatan 2.
(Publiken ombes ta plats senast kl. 15.05)

Akademiska Orkestern, dirigent Sauli Huhtala
Axel von Kothen: Vår höfding

Inskriptionstal Rektor Mikko Hupa

Festtal Minna Arve, Åbo stadsdirektör

Florakören och Brahe Djäknar, dirigent Ulf Långbacka

Svensk folkvisa, arr. Hanna Kronqvist: Det brinner en eld

Wilhelm Peterson-Berger: Stemning

Prins Gustaf, bearb. Ulf Långbacka: Studentsång

Studentkårens hälsning, styrelseordförande Ina Laakso

Utdelning av hederstecken
Utdelning av Elvings legat

Akademiska Orkestern, dirigent Sauli Huhtala
Sauli Huhtala: Variationer över ett tema av Karl Karlsson, 2018.
(upptecknare Åbo Akademis rektor 1929–1936 Otto Andersson, 1904.)

Wolfgang Amadeus Mozart: Menuett ur symfoni nr 36, KV 425

Joseph Haydn: March for the Royal Society of Musicians (uttågsmarsch)

Efter inskriptionshögtidligheten tar Streetfestivalen vid på Arkens innergård, Fabriksgatan 2.

Alla evenemang