Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskapens alumnidag

Informationsvetenskapens alumnidag

Tid

tor 29.4.2021 13.00–16.00

Informationsvetenskapen vid Åbo Akademis alumnidag:

Möten mellan utbildning och yrkesliv

 

Informationsvetenskapen vid Åbo Akademis alumnievenemang till alumner, studerande och andra intresserade, torsdagen den 29 april 2021, kl. 13.00-16.00.

Anmäl dig senast 26.4 via denna blankett: länk till E-blankett

Evenemanget hålls i Zoom: länk till Zoom-rummet

 

Program

13.00-13.15 Välkomstord av professor Gunilla Widén
13.15-14.00 Keynote av Jens Berg, samhällsvetare specialiserad på kommunikation, innovation och medier: Utmaningar i samhället och hur det påverkar biblioteksarbetet
14.00-14.15 Paus
14.15-15.45 Paneldiskussion om temat hur utbildningen och yrkeslivet möts

  • Informatiker Maria Grundvall, Grankulla bibliotek: Om utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland
  • Verksamhetsledare Rauha Maarno, Finlands biblioteksförening: Biblioteksanställdas syn på dagens och morgondagens yrkeskompetenser
  • Bibliotekschef Ulla Nygrén, Åbo universitetsbibliotek: Framtida kompetenser på vetenskapliga bibliotek
  • Sonja Kotakallio, Åbo Akademi: Pro gradu om arbetsplatsannonser gällande chefspositioner vid allmänna bibliotek 2017-20
15.45-16.00 Sammanfattning och avslutning

 

Arrangör

Informationsvetenskapen vid Åbo Akademi

Alla evenemang