Imagine! Vetenskap, kunskap och visdom i framtidens universitet

Imagine! Vetenskap, kunskap och visdom i framtidens universitet

Tid

tor 25.10.2018 13.00–16.00

Imagine! Vetenskap, kunskap och visdom i framtidens universitet

I panelen:

  • Maryan Abdulkarim, aktivist och journalist
  • Li Andersson, ordförande för Vänsterförbundet
  • Tarja Halonen, Finlands president 2000–2012
  • Stefan Ingves, chef för Sveriges riksbank
  • Alf Rehn, professor vid Syddansk Universitet
  • Göran Rosenberg, författare och journalist

Framtiden både fascinerar och skrämmer oss. Framtiden representerar det obekanta, det vi inte ännu har kunskap om. Varje diskussion om framtiden är, av nödvändighet, en diskussion om kunskap – hur den skapas, hur den kontrolleras, hur den sprids. För universitet, som ofta ses som tempel ägnade åt att såväl producera som bevaka kunskapen, är framtiden något av ett chiffer och en utmaning, framför allt i en tid som dyrkar förändring och innovation.

År 2018 firar Åbo Akademi sitt hundraårsjubileum. Dessa 100 år har innefattat fina bedrifter av många olika slag men också tumultartade förändringar – av universiteten som institutioner och av uppfattningarna om den kunskap de arbetar med. Av denna anledning har vi valt att fira vårt hundraårsjubileum med att försöka föreställa oss, imagine, vad de kommande 100 åren kan komma att medföra. Vi önskar blicka framåt mot framtida kunskapsproduktion och de sätt på vilka vetenskap kan och kommer att förändras, samt utmana uppfattningen av universitetet.

De inbjudna tänkarna, aktivisterna och beslutsfattarna kommer att dela sina syner på vetenskap, kunskap och visdom i framtidens universitet. Seminariet hålls på engelska. Det är öppet för allmänheten och gratis. Anmäl dig här.

Åbo Akademi förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Webbadress
http://www.abo.fi/imagine
Arrangör

Åbo Akademi

Alla evenemang