Skriv här det du söker efter!

Hitta (dolda) jobb och skapa nätverk

Hitta (dolda) jobb och skapa nätverk

Över hälften av lediga jobben utannonseras inte. Vad kan man göra för att hitta dessa? Hur kan nätverk utnyttjas i jobbsökning och vilka övriga jobbsökningskanaler finns det? Detta tillfälle fokuserar på jobbsökningskanaler och nätverkande.

Tillfället är öppen för alla intresserade, och du behöver inte nödvändigtvis delta i hela evenemangspaletten utan du kan välja de delar som passar dig!

Alla tillfällen enligt följande:

Tisdag 4.2. kl 13.30-15.00: Känn igen dina styrkor och marknadsför dig själv

Tisdag 4.2. kl 15.15-16.45: Hitta (dolda) jobb och skapa nätverk

Torsdag 6.2. kl 13.30-15.00: CV och ansökningsbrev ur rekryterarens synvinkel

Torsdag 6.2. kl 15.15-16.45: Bli bekväm med intervjutillfället

Fredag 7.2. kl 13.00: Jobba med din jobbsökning och LinkedIn-profil –workshop

 

 

Arrangör

Arbetsforum i Åbo

Alla evenemang