Skriv här det du söker efter!

Gästföreläsning

Gästföreläsning

Gästföreläsning om judar och judendom i svenska skolor

Lena Roos
Professor Lena Roos, foto: Anna Hartvig

Professor Lena Roos föreläsning ”The Western Wall and Theories of Conspiracy: Jews and Judaism in Swedish Schools”, är den sista i en serie av föreläsningar arrangerade av Institutum Judaicum Aboense om judiska ämnen hösten 2022.

Lena Roos är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Föreläsningen hålls på engelska.

Föreläsningen kan också följas via Zoom.