Skriv här det du söker efter!

Fotoutställning: Relations With the Sea

Fotoutställning: Relations With the Sea

Tid

tor 2.9.2021–tor 30.9.2021

Människans relationer till havet i fokus i fotoutställning vid Världsarvsportens galleri Arte Mare

Allt liv på jorden är beroende av havet. Havets ekosystem förser oss med syre, reglerar klimatet, cirkulerar näringsämnen och livsmedel. Samtidigt tjänar havet oss på sätt som är lika betydelsefulla men svårare att mäta, genom upplevelser, inspiration och rekreationsmöjligheter.

I utställningen Relations With the Sea vid Världsarvsportens galleri Arte Mare i Korsholm utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi, och naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet.

Utställningen är en dialog mellan vetenskapen och konsten. Rantalas fotografier är dokumentära och illustrerar olika aspekter av människans relation till havet i dag. I de flesta fotografierna står djurlivet i fokus, inte människan. Vetenskapen vävs in i konsten genom motiv som belyser relationernas betydelse inom marinbiologisk forskning och havsförvaltning.

Läs mera härwww.relationswiththesea.fi

Utställningen öppnar den 2 september 2021 vid Världsarvsportens galleri Arte Mare, Replotvägen 2 i Korsholm, och pågår till den 30 september 2021.

Alla evenemang