Skriv här det du söker efter!

Forskarseminariet SHARING TEXT

Forskarseminariet SHARING TEXT

Forskarseminariet SHARING TEXT

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och Stiftelsen Pro Artibus inbjuder till forskarseminariet Sharing Text med residenskonstnär Lena Séraphin.
Forskarseminariet Sharing Text introducerar konstnärlig forskning med tematiken text som konst i kontakt med lärarutbildning och samhälle. Residenskonstnär Lena Séraphin presenterar samskrivning som en kollektiv efterforskande metod samt textbaserad rumslig gestaltning i projektet Sharing Text. Seminariet bidrar med erfarenheter av och diskussion kring Stiftelsen Pro Artibus’ konstnärsresidens Vasa Academill i samarbete med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

PROGRAM:
distansmöjlighet via zoom (Zoomlänk meddelas senare)

17:15 Öppning och inledning, Seminarierum C215
– Professor Ria Heilä-Ylikallio öppnar seminariet
– Dekan Mikaela Pörn och VD Mikaela Lostedt skickar sina hälsningar
– Universitetslärare Johan Vikström och konstpedagog Susanna Storbacka reflekterar kring de pedagogiska möjligheter som residensperioden medfört lärarutbildningen

17:35 Samtal om reflexivitet i konst
– Diskussion mellan professor Anja Kraus (Stockholm) online och postdoktoral forskare Lena Séraphin om hur kroppslig-auditiv reflexivitet kan utvecklas med hjälp av ett ljudverk.

Mikropaus (5 min)

18:20 Handledning och forskning
Melina Arvidsson, magisterstuderande på klasslärarutbildningen med intresse för bildkonst och gymnasiediplom i konst får ordet
– Universitetslektor Heidi Höglund presenterar forskningsartikel i anknytning till Reading List, en muralmålning av konstnär, poet Vidha Saumya
– Kommentar av universitetslektor, docent Hannah Kaihovirta

18:50 Diskussion och avslutning
– Lena Séraphin reflekterar kring vad ÅA som forskningsmiljö har inneburit
– Diskussion med Ria Heilä-Ylikallio som moderator
– Seminariet avslutas

Samskrivning med konstnärerna Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya och Lena Séraphin på Salutorget i Vasa 30.5-4.6.2022. Foto: Christoffer Björklund

Lena Séraphin är verksam inom konstnärlig forskning. Séraphin utgår från sensitiv text och hennes postdoktorala projekt Sharing Text efterforskar hur text kan samskrivas och publiceras som rumslig gestaltning. Samskrivning som efterforskande metod har varit tongivande för utformandet av Artist Pedagogy under residenset.

Anja Kraus är professor i estetiska lärprocesser och de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Kraus’ fokus ligger på utveckling av metoder och metodologier för att beskriva praktik på det pedagogiska fältet via kvalitativt empiriskt forskningsarbete.

Styrgruppen för residenset Vasa Academill: verkställande direktör Mikaela Lostedt (PA), kurator Markus
Åström (PA), kurator för publikarbete Kia Orama (PA), producent Åsa Lönnqvist (PA), professor Ria HeiläYlikallio (ÅA), universitetslärare Johan Vikström (ÅA), universitetslektor & docent Hannah Kaihovirta
(Helsingfors Universitet, ÅA), konstpedagog Johanna Halme (PA), konstpedagog Susanna Storbacka (PA) samt
bildkonstnär Geir Byrkjeland (Platform)

https://lenaseraphin.com
https://writinginpublic.space
https://proartibus.fi/residens/solsidan-vasa/

Webbsida för Reading-list av Vidha Saumya: https://proartibus.fi/reading-list-vidha-saumya/
Höglund, H., & Jusslin, S. (2022). Engaging with Poetry on the Wall: Inviting, seizing, intensifying, and transforming literary engagements. International Journal of Education & the Arts, 23(10). http://doi.org/10.26209/ijea23n10

Kontakt: Konstpedagog susanna.storbacka@proartibus.fi, +358 (0)44 9844 044

Anmälningar:

https://docs.google.com/forms/d/1fvMZEJIfb8AO5mlSESD0bQ1xDT8ed_sgTp_ud4zX03s/edit

 

Omslagsfoto: Muralmålningen Reading-list av Vidha Saumya, fotograferat av Lars Rebers