Föreläsning om två historiska vändpunkter i teologin

Föreläsning om två historiska vändpunkter i teologin

Tankeväckande föreläsningar och diskussioner erbjuds i föreläsningsserien Kunskap och kultur i en föränderlig värld. Föreläsningsserie ordnas i Åbo stadsbibliotek jämna veckors torsdagar under våren 2018, som en led i firandet av Åbo Akademis 100-årsjubileum. Arrangör är fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Föreläsningarna ordnas i Åbo stadsbiblioteks Studio, kl. 18.00.

Torsdagen den 3 maj står teologin i tur:

Antti Laato: Exodus. Egyptistä lähtö historian ja tradition näkökulmasta.

Kim Groop: Riksdagen i Västerås 1527.

Teologins kväll leder åhörarna till två historiska vändpunkter som man forskar om i de teologiska disciplinerna gammaltestamentlig exegetik och kyrkohistoria: Exodus på 1200-talet fKr och riksdagen i Västerås på 1500-talet eKr. Uttåget ur Egypten är en konstitutiv händelse för det israeliska folket. För den kristna tolkningshistorien blir det en frälsningshistorisk förebild. Samtidigt är det en gåta ur en historisk synvinkel.

Riksdagen i Västerås 1527 var i många avseenden en vändpunkt i Sverige-Finland. I och med denna riksdag ökade Gustav Vasas makt på kyrkans bekostnad. Den blev startskottet för den s.k. kyrkoreduktionen som gjorde konungen rik och kyrkan fattig, men i Västerås blev det också klart att reformationen skulle genomföras i riket.

Alla evenemang